Giới thiệu

Phụ trách chuyên môn: Thạc sỹ Dược sỹ Đại học y dược Tp.HCM hiện đang là giảng viên Khoa dược Đại học Lạc Hồng

Lịch sử của trang web

Trang web được xây dựng bởi CIO.

Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã chung tay và đóng góp!

Người dùng của chúng tôi

Là các tổ chức hoạt động trong ngành và các cá nhân có nhu cầu về sức khỏe.